OnTaxi

OnTaxi

Referenčný program pre vodičov

Každý registrovaný používateľ aplikácie OnTaxi driver má osobný propagačný kód. Tento propagačný kód je prospešný na prilákanie priateľov, ktorí sa chcú stať vodičom alebo cestujúcim služby.

Zľava pre priateľa-cestujúceho

Keď priateľ - cestujúci aktivuje váš osobný propagačný kód v klientskej aplikácii OnTaxi, dostane zľavu na svoju prvú cestu. Po aktivácii je zľava časovo obmedzená. Zľava je k dispozícii iba pre nových používateľov, ktorí nedokončili cesty.

Bonus pre priateľa - vodiča

Keď priateľ - vodič aktivuje vaš promo kód v OnTaxi vodič aplikácie pri registrácii, ako aj na dokončenie potrebný počet jázd za určitú dobu, obdrží na osobné konto.

Odmena za priateľa, ktorého ste prilákali

Môžete získať odmenu za každého pozvaného priateľa(vodiča aj cestujúceho). Odmena sa poskytuje, ak priateľ vykoná požadovaný počet ciest počas určitého časového obdobia.

Odmena sa poskytuje vo forme pridania určitej sumy na váš osobný účet v aplikácii OnTaxi driver.

Distribúcia osobného propagačného kódu

Osobný propagačný kód sa musí používať iba na osobné účely. Môžete to urobiť tak, že ho odošlete na akýkoľvek komunikačný kanál (e-mail, messenger, Sociálna sieť atď.) alebo ústne. Verejná distribúcia osobného propagačného kódu v sociálnej sieti je možná na osobnej stránke a ak obsah publikácie patrí vám.

Komerčná distribúcia osobného propagačného kódu je zakázaná. Nie je dovolené publikovať propagačný kód v článkoch o zdrojoch, ktorých obsah nepatrí vám. Osobný propagačný kód nemôžete distribuovať pomocou nástrojov na marketing vyhľadávania (napríklad reklamy Google).

Spoločnosť OnTaxi má právo zrušiť odmeny, zľavy a bonusy, ako aj dočasne alebo natrvalo zablokovať používateľom, ktorí porušujú podmienky distribúcie osobných promo kódov.

Hodnoty promo kódov, zľavy, odmeny, podmienky ich poskytnutia nájdete v položke ponuky „Promo kódy“ klientskej aplikácie OnTaxi.